Kibæk Vandværk
VI LEVERER VANDET - DET ER HELT KLAR
Name: Vandvrk002.jpg.
Name: Vandvrk008.jpg.
Name: Vandvrk011.jpg.
Name: Vandvrk012.jpg.
Alarmeringsliste - lokal

Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Bestyrelsesmedlem


Navn
Torben Jensen
Jens Pedersen
Preben Staal
Preben Thomsen
Leo Møller
Telefon
25719660
40880465
21290683
40312260
22810459
E-mail
torben1249@gmail.com
osterhedegaard@hotmail.com
p.staal@tdcadsl.dk
pt@designerspack.dk

Håndværkere og materiel:

Elektriker
Elektriker
VVS
Entreprenør
El-forsyning
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Teknisk Rådgiver
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Tankvogn
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Varmeværk
Silhorko
Holst Kloakservice
Tarco
SysTek-Skræddergaard
Kibæk El-Service
Henning Jessen
Leif Dag
Energi Midt
Kibæk El-værk
Ledningsoplysning

Ledningsoplysning
DVN

P. Christiansen & Søn
Arla Mejeri
Beredskabschefen
Herning Kommune
TermoVest
Leo Thomsen
Kibæk
Skanderborg
9719 2211
9719 1600
4076 7600
9719 2030
9926 8211
9719 1333
7015 0715

8727 8727
9866 6666
9926 8211
9712 2257
9753 5222
9994 4444
9628 1100
9627 5456
9738 1961
9717 8270
9719 1436
8657 1233
8651 1690
8770 8700

Nabovandværker

Sdr. Felding
Skarrild
Herning Vand A/S
Johannes Støttrup
Vagn Knudsen
Steen Asferg
9719 8070 9719 6398
9999 2299


Følsomme forbrugere

Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner


Sandfeldgården
Kibæk skole
Trætoppen (Kibæk børnehave)
Bulderby9719 1411
9719 1233
9719 1380 9628 6803

Nyheder

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Kibæk Vandværk
Kastaniealle 20, 6933 Kibæk
CVR nr. 32581293
Tlf.: 9719 2733
E-mail: vand@kevv.dk
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net