SMS Service / Varslingssystem

Til vore forbrugere – Tilmeld dig denne SMS tjeneste. Det kan være om ledningsbrud, ledningsreparation m.m.

Du kan tilføje det telefon nr. som du ønsker skal varsles. Ligeledes kan du slette et telefon nr. som ikke skal varsles.