Takster

Nedenstående takster er gældende fra 1. januar 2019

kr.
excl. moms
kr.
incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/måler 600,00 750,00
Vandafgift pr. m³    2,25 2,81
Afgift for ledningsført vand 6,18 7,73
Afgift til drikkevandsbeskyttelse 0,19 0,24
I alt pr. m³ 8,62 10,78

 

Tilslutningsbidrag – i byzone:

Stikledningsdim. Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning kr. ialt
excl moms
kr. ialt
incl. moms
25-32 mm 4.150 4.370 4.140 12.660 15.825
40 mm 6.475 4.370 4.510 15.355 19.194

Tilslutningsbidrag – i landzone:

40 mm 6.475 23.750 11.660 41.885 52.356
50 mm 10.130 23.750 12.720 46.600 58.250

Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning.

By- og landzone defineres i henhold til kommune- og lokalplaner.

Gebyrer: kr.
excl. moms
kr.
incl. moms
Udskiftning af vandmåler ved f.eks. frostskader
excl. udgifter til montage
860,00 1.075,00
Rykkergebyr 1. gang 100,00 Momsfrit
Rykkergebyr efterfølgende gange (pr. gang) 200,00 Momsfrit
Flyttegebyr 100,00 125,00
Genåbningsgebyr
excl. udgifter ved lukning og genåbning
600,00 750,00

Ratebetaling sker via fællesopkrævning med el i 4 årlige aconto rater den: 1/2 , 1/5, 1/8, 1/11-2019

Vandmålere fjernaflæses altid d. 31. december. Aflæsningen er grundlaget for årsforbrug.

Årsopgørelsen med- eller modregnes i 1. ratebetaling for det kommende år.

Forbrug til beregning af vandafledningsbidrag indberettes til Herning Vand A/S en gang årlig

Vandspild, fejl, skader og kontrol:
Gennem vore årlige kontroller har vi oplevet, at merforbrug især kan skyldes sivende toiletter, defekt vandvarmer, dryppende vandhaner, utætheder i skjulte rør og stikledninger.
Et sivende toilet, der næsten ikke kan ses eller høres, kan nemt forårsage et betydeligt merforbrug.
Hvis skader ikke opdages i tide, kan selv det mindste dryp forvolde skader på ejendommen og være bekostelig i reparation og forbrug.

MERFORBRUG – UANSET ÅRSAG – KAN IKKE REFUNDERES.

Fejl og skader på husinstallationer og stikledninger skal udbedres af egen VVS-installatør og er for forbrugerens egen regning.

Fejl i målerinstallationer, tilhørende ledninger og opkoblinger må kun udbedres af Vandværket og må ikke afbrydes. Sådanne fejl bedes venligst meddelt os omgående.

Det er i øvrigt forbrugerens ansvar at frostsikre måler og installationer.

Med venlig hilsen

Kibæk Vandværk A.m.b.a.