Takster

Nedenstående takster er gældende fra 1. januar 2020

kr.
excl. moms
kr.
incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig/måler 600,00 750,00
Vandafgift pr. m³    2,25 2,81
Afgift for ledningsført vand 6,18 7,73
Afgift til drikkevandsbeskyttelse 0,19 0,24
I alt pr. m³ 8,62 10,78

 

Tilslutningsbidrag – i byzone:

Stikledningsdim. Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning kr. ialt
excl moms
kr. ialt
incl. moms
25-32 mm 4.255 4.485 4.250 12.990 16.238
40 mm 6.640 4.485 4.630 15.755 19.694

Tilslutningsbidrag – i landzone:

40 mm 6.640 24.365 11.960 42.965 53.706
50 mm 10.390 24.365 13.050 47.805 59.756

By- og landzone defineres i henhold til kommune- og lokalplaner.

Gebyrer: kr.
excl. moms
kr.
incl. moms
Udskiftning af vandmåler ved f.eks. frostskader
excl. udgifter til montage
860,00 1.075,00
Rykkergebyr 1. gang 100,00 Momsfrit
Rykkergebyr efterfølgende gange (pr. gang) 200,00 Momsfrit
Flyttegebyr 100,00 125,00
Genåbningsgebyr
excl. udgifter ved lukning og genåbning
600,00 750,00

Der forfalder 2 aconto rater pr. år den: 1/3 og 1/9.

Vandmålere fjernaflæses altid d. 31. december. Aflæsningen er grundlaget for årsforbrug.

Årsopgørelsen med- eller modregnes i 1. ratebetaling for det kommende år.

Forbrug til beregning af vandafledningsbidrag indberettes til Herning Vand A/S en gang årlig

Vandspild, fejl, skader og kontrol:
Gennem vore årlige kontroller har vi oplevet, at merforbrug især kan skyldes sivende toiletter, defekt vandvarmer, dryppende vandhaner, utætheder i skjulte rør og stikledninger.
Et sivende toilet, der næsten ikke kan ses eller høres, kan nemt forårsage et betydeligt merforbrug.
Hvis skader ikke opdages i tide, kan selv det mindste dryp forvolde skader på ejendommen og være bekostelig i reparation og forbrug.

MERFORBRUG – UANSET ÅRSAG – KAN IKKE REFUNDERES.

Fejl og skader på husinstallationer og stikledninger skal udbedres af egen VVS-installatør og er for forbrugerens egen regning.

Fejl i målerinstallationer, tilhørende ledninger og opkoblinger må kun udbedres af Vandværket og må ikke afbrydes. Sådanne fejl bedes venligst meddelt os omgående.

Det er i øvrigt forbrugerens ansvar at frostsikre måler og installationer.

Med venlig hilsen

Kibæk Vandværk A.m.b.a.