Kontrol af målere

 

Det er lovpligtigt, at alle vandværker, med jævne mellemrum, skal foretage kontrol af vandmålere.
Dette sker for, at såvel vandværket som forbrugerne kan sikre sig, at afregningen af vand sker retfærdigt.

Husk at det er forbrugerens ansvar, at hanen før vandmåleren lukker tæt.
Bør afprøves mindst 2 gange om året.
Ved skift af vandmåler skal hanen kunne lukke tæt.
Ved utætheder inde i huset vil det være en stor fordel at kunne lukke for vandet i en fart!!

Senest hvert 6. år udtages de enkelte målere, hvorefter de kontrolleres på et autoriseret målelaboratorium.
Overholder et parti vandmålere ikke kravene, skal hele partiet udskiftes inden for 1 år.
Yderligere information om kontrolsystemet, kan fås hos det lokale vandværk.

NB. Vandværket opfordrer sine forbrugere til at kontrollere sine målere (el – vand – varme m.m.) minimum 1 gang om måneden. Opdager man uregelmæssigheder i forbruget, kontaktes det aktuelle forsyningsselskab.