Indvinding og vandbehandling

INDVINDING:
Kibæk Vandværk indvinder fra 2 kildepladser.

Kastanie Allé:
Vandværket har 2 boringer på grunden.Begge boringer er ført op til overjordiske stationer,

og der er udført trykprøvning med et tilfredsstillende resultat.

Sandfeldparken:
Vandværket har 2 boringer, 1 på grunden og 1 ca. 100 meter nord for vandværket.
Boringerne er forsynet med overjordiske stationer.

 

VANDBEHANDLING:
De 2 vandværker er opbygget ens.

Vandet fra boringerne bliver beluftet via blæser/kompressor og efterfølgende filtreret i et lukket forfilter og et lukket efterfilter.

Filteranlægget på Kastanie Allé er nyinstalleret og taget i brug december 2017 og Sandfeldparken er fra 2007.

Vandet ledes herefter i rentvandstanke og pumpes ud til forbrugerne via 7 trykpumper.