Information

Kibæk Vandværk A.m.b.a.

afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 19. august 2020 kl 19.30

i Kibæk Krydsfelt.

Dagsorden

1.  Valg af dirigent.

2.  Behandling af det stillede forslag, førstebehandlet

på den ordinær generalforsamling den 1. juli,

om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering

og skattepligt.

3.  Eventuelt.

 

 

Afregning for vandforbruget i 2019 udsendes i marts til betaling 1. april 2020.

Aconto for året 2020  forfalder i 2 rater hhv. den 1/2 og 1/8.