Information

Afregning for vandforbruget i 2019 udsendes i marts til betaling 1. april 2020.

Aconto for året 2020  forfalder i 2 rater hhv. den 1/2 og 1/8.