Information

Kibæk Vandværk A.m.b.a.

har valgt at aflyse den ordinære generalforsamling

tidligere annonceret til afholdelse den 25. marts 2020.

Med aflysningen følger vi myndighedernes anbefalinger og retningslinier

i forbindelse med udbredelsen af Corona Virus.

Ny dato for generalforsamling annonceres senere.

 

Afregning for vandforbruget i 2019 udsendes i marts til betaling 1. april 2020.

Aconto for året 2020  forfalder i 2 rater hhv. den 1/2 og 1/8.