Information

Ordinær generalforsamling afholdes i Kibæk Krydsfelt

onsdag den 25. marts kl. 19.30.

Afregning for vandforbruget i 2019 udsendes i februar til betaling 1. marts 2020.

Aconto for året 2020  forfalder i 2 rater hhv. den 1/3 og 1/9.