Alarmeringsliste – lokal

Enhed

Att. navn

Telefon

E-mail

Bestyrelsen

 Formand Torben Jensen 2571 9660 ibt_jensen@ofir.dk
 Næstformand Jens Pedersen 9719 1561 osterhedegaard@hotmail.com
 Sekretær Preben Staal 9719 2383 p.staal@tdcadsl.dk
 Kasserer Bjarne Barslund 9719 1091 barslund5@gmail.com
 Bestyrelsesmedlem Kaj Thomsen 9719 2029 famvt@mail.dk

Håndværkere og materiel

Elektriker SysTek-Skræddergaard 9719 2211
Elektriker Kibæk El-Service 9719 1600
VVS Henning Jessen 40767600
Entreprenør Leif Dag 9719 2030
El-forsyning Energi Midt 9926 8211
El-forsyning Kibæk El-værk 9719 1333
TeleDanmark (påvisning af kabler) Ledningsoplysning 7015 0715
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel) Ledningsoplysning 8727 8727
Teknisk Rådgiver DVN 9866 6666 dvn@dvn.dk
Nødstrømsanlæg 9926 8211
Rendegraver 9712 2257
Brøndborer P. Christiansen & Søn 9753 5222
Tankvogn Arla Mejeri 9994 4444
Vandtankvogne og vanddunke Beredskabschefen 9628 1100
Afmærkningsmateriel Herning Kommune 9627 5456
Lækageudstyr TermoVest 9738 1961
Slamsuger Leo Thomsen 9717 8270
Varmeværk Kibæk 9719 1436
Silhorko Skanderborg 8657 1233
Holst Kloakservice 8651 1690
Tarco 8770 8700

Nabovandværker

Sdr. Felding Johannes Støttrup 9719 8070
Skarrild Vagn Knudsen 9719 6398
Herning Vand A/S Steen Asferg 9999 2299

Følsomme forbrugere

Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter Sandfeldgården 9719 1411
Skole Kibæk skole 9719 1233
Børneinstitutioner Trætoppen
(Kibæk børnehave)
9719 1380
Bulderby 9628 6803